İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat
Satış Sözleşmesi

Satış Sözleşmesi

Emlak satış sözleşmesi örneği

Bir emlak satış sözleşmesinde hangi hususlar olmalıdır? Sorunun yanıtını göreceğiniz bir emlak satış sözleşmesi örneğini sizler için araştırdık.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Gayrimenkul alım-satım işlemlerinde olmazsa olmaz belgelerden biri olan emlak satış sözleşmesinde neler vardır? Noter huzurunda yapılan emlak satış sözleşmesi örneğini aşağıda görebilirsiniz:

CİNSİ (Niteliği) : Ev

İl / İlçe/Köy/Mevki :

Kat-m2-Tapu Durumu :

Pafta-Ada-Parsel No : …. Ada … Parsel

Gayrimenkul Adres :

SATICI ADRES :

ALICI ADRES :

Satıcı Ad-Soyad-TC.No :

Telefon :

Alıcı Ad-Soyad-TC.No :

Telefon :

1. SATICI .............ile, ALICI ..........., yukarıda kayıtlı Gayrimenkulün, aşağıdaki maddelerde belirlenen koşullarda satışı için anlaşmışlardır.

a. SATICI; yukarıda yazılı Gayri-Menkulü, ………. (…………….) TL’ye satmayı kabul etmiştir. ALICI ise; yukarıda yazılı Gayri-Menkulü…………….. (……………..) TL’ye satın almayı kabul etmiştir. Tapu devir masrafları ALICIYA aittir. ALICI ve SATICI Emlak Firmasına kanuni hizmet bedeli olarak, Gayrimenkulün Satış Değerinin % 3’ü olan……………….. (………………………) TL’yi ayrı ayrı vereceklerdir.

b. Gayrimenkulün satış tarihine kadar olabilecek eski vergi ve borçları (Emlak-Çevre-Çöp Vergisi, Elektrik-Su-Telefon-Doğalgaz Borçları, Site/Bina Aidatı, Haciz, İpotek vb.) tamamen SATICININ sorumluluğundadır. ALICI bu borçlar için sorumluluk kabul etmez. Satış tarihinden sonraki borçları da ALICIYA aittir. SATICI da bu borçlar için sorumluluk kabul etmez.

c. SATICI iş bu protokolün yapıldığı tarihten itibaren Gayrimenkul üzerinde hiçbir tasarrufta bulunamaz ve tapu devri yapılıncaya kadar başka birine satamaz. ALICI da tapu devri yapılıncaya kadar gayrimenkulde herhangi bir tamirat ve tadilat yapamaz

d. SATICI emlak satışının resmen gerçekleştiği tarihten itibaren onbeş (15) gün içerisinde yukarıda kayıtlı olan emlağı boşaltacak,Ancak mücbir sebeplerle bu tarihe kadar boşaltamazsa ........(..) günü geçtiği günden başlamak üzere ALICIYA …………… TL kira ödemeye başlayacaktır. En geç 1 (bir) ay sonra evi boşaltacağına dair tahliye taahhütnamesi alınacaktır.

e.ALICI önce Gayrimenkulün Tapu Fotokopisiyle ........Bankası / ........... Şubesine Kredi için başvuracaktır. ALICI tarafından SATICIYA gayrimenkulün……………….. (………………….) TL ödemesi ise; banka tarafından ekspertiz yapılıp kredi onayı çıktıktan hemen sonra, tapu devir işlemleri ile birlikte yapılacaktır.

f. ALICIDAN kaparo (Pişmanlık Akçesi/Cayma Tazminatı) olarak ……………………..TL tutarında teminat bedeli alınacak, bu meblağ ............Gayrimenkul ve Danışmanlık Hizmetleri firmasında kalacak ve hizmet bedelinden düşülecektir. Banka kredi işlemlerinde bir olumsuzluk çıkarsa bu meblağ ALICIYA geri iade edilecektir.

g. Anlaşmazlık halinde, haksız olan taraf, bu sözleşmede yazılı pişmanlık akçesi ile birlikte; diğer tarafın maruz kalacağı her nevi zarar, ziyan, mahkeme ve icra masrafları ve vekâlet ücretlerini de ödeyecektir.

h. Bu sözleşmenin uygulamasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde .......... mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

2. Protokol süresinin geçerliliği imzalandığı tarihten itibaren .... (......) gündür. Bu süre sonunda ALICI tarafından gayrimenkulün tapu devir işlemi sonuçlandırılamazsa iş bu protokol hükümsüz sayılır.

3. İşbu sözleşme; her biri bir sayfalık 3(Üç) nüsha olarak ... /.. / 20... tarihinde, .......Gayrimenkul ve Danışmanlık Hizmetleri............................ adresinde, tarafların rızasıyla ve hiçbir tazyike maruz kalınmadan tanzim edilmiş olup, taraflarca okunup imza altına alınmış ve birer nüshası tevdi edilmiştir.

/20..

E K İ :

EK-A: Gayrimenkulün Tapu Fotokopisi

EK-B: Tarafların Nüfus Kâğıdı Fotokopileri

satıcı (adına vekili)                          imza emlakçı                                         imza alıcı imza


hazır emlak sitesi